جمعه ها مهمان ما باشید .  ساعت 10 صبح ؛ برنامه ای 30 دقیقه ای  با موضوع اجتماعی و ساختاری متنوع و شاد. نویسنده : سید حکیم بینش ؛ گویندگان : سرکار خانم حسینیان و آقای سید قاسم موحد ؛ تهیه کننده : امید صفایی نیا

 

جوزا 05, 1400 15:03 Asia/kabul