« کافه صبح »؛ مجله ی صبحگاهی رادیو دری

با هدف ایجاد فضای شاد و پرنشاط صبحگاهی همراه با طرح موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه افغانستان همراه با بخش های کارشناسی، نگاهی به سایت ها، گزارش، هواشناسی و صبح جامعه

 زمان پخششنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش8.10 صبح به وقت افغانستان به مدت یک ساعت

 تهیه کننده : سید محمد عارف حسینی 

نویسنده و گوینده : سید علی عطایی نزهت              

دستیار تهیه : پری موسوی

گزارشگر : نیلوفر نوروزی

کارشناس : جناب شرف الدین عظیمی

 

ثور 02, 1397 12:24 Asia/kabul