جدی 08, 1398 14:30 Asia/kabul

تلاش حکومت افغانستان برای اقتصاد محور شدن دیپلماسی سیاست خارجی، وضعیت تولید و توزیع برق در افغانستان، وضعیت منابع طبیعی و جنگل های افغانستان، صادرات میوه های خشک به چین و ...

تگ

کامنت