قوس 30, 1398 12:19 Asia/kabul

آخرین وضعیت بازشماری انتخابات آرای ریاست جمهوری افغانستان در گفت و گو با ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. پیشینه شب یلدا در گفت و گو با دکتر علی رضا حسینی مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه ایران شناسی.

تگ

کامنت