جدی 08, 1398 14:55 Asia/kabul

از جمله مهم ترین رویدادهای آمریکا باید به افشای سند جدیدی علیه ترامپ دررسوایی "اوکراین گیت"، هشدار واشنگتن به لندن درباره همکاری با شرکت چینی هوآوی، گسترش فقر در آمریکا، تشدید بحران بی‌خانمان‌ها در آمریکا و محرومیت کارگران آمریکایی از مرخصی زایمان با حقوق اشاره کرد.

کامنت