جدی 08, 1398 15:08 Asia/kabul

عراق در هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود. از یک سو، قانون جدید انتخابات تصویب شد و از سوی دیگر همزمان با معرفی فراکسیون بزرگتر به برهم صالح، رئیس جمهور، وی در نامه ای به پارلمان برای استعفا از سمت خود اعلام آمادگی کرد.

کامنت