جدی 23, 1398 12:18 Asia/kabul

سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به ایران. تسلیم شدن تعدادی از طالبان به دولت افغانستان. نگاهی به ضرر و زیان های استفاده از کلدار پاکستانی در بازار افغانستان.

تگ

کامنت