جدی 24, 1398 13:40 Asia/kabul

ازجمله مهمترین رویدادهای آمریکا باید به تصویب قطعنامه کاهش اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا، واکنش انفعالی ترامپ به حمله انتقامی ایران علیه اهداف آمریکایی، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و تاکید ترامپ بر خارج نشدن نیروهای نظامی آمریکا از عراق باید اشاره کرد.

کامنت