جدی 25, 1398 11:58 Asia/kabul

سخنان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم فارغ التحصیلی افسران پلیس در کابل و گفت و گو با فاروق بشر کارشناس نظامی. وعده مسئولان افغانستان در مورد آغاز به کار شرکت هوایی باختر و گفت و گو با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی.

تگ

کامنت