جدی 30, 1398 12:15 Asia/kabul

بررسی مشکلات کنسولی مهاجرین و دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در گفت و گو با حسین رحیمی مسئول فرهنگی سرکنسولگری افغانستان در مشهد.

تگ

کامنت