دلو 18, 1398 13:30 Asia/kabul

فرمان تشکیل شرکت انکشاف ملی، صحبت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نمایندگان ولایت غور در مورد توسعه این ولایت، افزایش قیمت مواد سوختی و ...

تگ

کامنت