حوت 25, 1398 10:40 Asia/kabul

تاکید سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان، تاکید سفیر ایران در افغانستان بر گسترش روابط فرهنگی ایران و افغانستان و مصاحبه با شرکت کننده افغانستانی مستند مسابقه خانه ما در تلویزیون ایران

تگ

کامنت