ثور 22, 1399 15:10 Asia/kabul

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ وان در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.

کامنت