ثور 26, 1399 10:10 Asia/kabul

پیام اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درپی حملات خشونت بار طالبان و اظهارات مقامات افغان در رابطه با مسایل مختلف به ویژه اقدامات دولت برای مبارزه باشیوع کرونا

تگ

کامنت