ثور 30, 1399 11:58 Asia/kabul

موضوع تغییرات در غرب آسیا و هفتاد و دومین سالگرد روز نکبت/ و مقاومت؛ یگانه راه فلسطین برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی

کامنت