جوزا 03, 1399 11:33 Asia/kabul

زنده باد زندگی_ این هفته از هدیه گرفتن و هدیه دادن صحبت میکنیم. در آستتانه عید سعید فطر . همزمان با شیوع بیماری کرونا چقدر لزوم داره به دید و بازدید بریم یا چقدر خانم های جوان منتظر دریافت هدیه از نامزاد خود هستند؟