قوس 06, 1399 08:10 Asia/kabul

تهیه کننده : نصیر مجاب- دستیار تهیه: ارغوان حیدری- گوینده:عارف حسینی-صدابردار:سپیده قدمگاهی- زمان پخش 8:10 صبح به وقت افغانستان-موضوع برنامه این هفته: مقاومت در زندگی-کارشناس: زهره سادات هاشمی- گزارشگر: نیلوفر نوروزی