قوس 06, 1399 06:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:10 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی گوینده:فاطمه صادقی موضوع این هفته:خواهر و برادر(وفات حضرت معصومه) تهیه کننده:منصوره افظلی

تگ