قوس 06, 1399 11:10 Asia/kabul

انیس تنهایی برنامه ای در 15 دقیقه در ساعت 10:10 صبح و تکرار آن ساعت 15:30 هر روز با موضوع معرفی کتاب پخش می شود. تهیه کننده : مریم شاهین راد گوینده : فاطمه صادقی صدابردار : مرضیه آقایی