قوس 06, 1399 12:00 Asia/kabul

پیامدهای حملات تروریستی در بامیان. ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان و فقدان مدیریت این کمک ها ..

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

تگ