قوس 24, 1399 18:45 Asia/kabul

اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده آمریکا ، رویکرد اصلی برنامه است. این برنامه به واکاوی موضوع جنگ ها و سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در کشورهای مختلف جهان، اطلاع رسانی و آشکار کردن ابعاد و زوایای پنهان سیاستهای آمریکایی می‌پردازد. زمان پخش : دوشنبه ها ساعت :17:45 به مدت 1۵ دقیقه تهیه کننده : سید زکریا حسینی/ مجری : رحمت الله سروری /