قوس 25, 1399 13:50 Asia/kabul

برنامه 30 دقیقه ای که هر روزدر ساعت 12:50 دقیقه پخش میشود و اهنگهای درخواستی شما را پخش میکند با اجرا و تهیه کنندگی زهرا بهرامی