جدی 06, 1399 13:30 Asia/kabul

کاهش درآمدهای سال مالی گذشته افغانستان، انتقادها به انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند، افزایش شمار افراد فقیر در افغانستان، برنامه دسترخوان ملی و ...

کلیدواژه