جدی 10, 1399 13:50 Asia/kabul

برنامه ای متنوع با پخش آهنگ های قدیمی و جدید محلی و پاپ با تهیه و اجرای زهرا بهرامی شما هم آهنگ درخواستی خود را بشنوید.