جدی 12, 1399 13:30 Asia/kabul

نگاهی به مشکلات بی جاشدگان داخلی در غرب افغانستان. غارت معادن افغانستان در ولایت بدخشان توسط مخالفان مسلح. تاکید پاکستان برای دسترسی به آسیای مرکزی، از طریق افغانستان.

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 01:30 ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

 

تگ