جدی 16, 1399 12:15 Asia/kabul

نگاهی به دور تازه مذاکرات صلح افغانستان. واکنش شدید مجلس افغانستان به برکناری وزیر صحت ( بهداشت) این کشور.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ