جدی 17, 1399 12:15 Asia/kabul

تاکید معاون دوم رییس جمهور افغانستان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی این کشور. دیدار سرکنسول افغانستان با استاندار خراسان رضوی.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ