جدی 25, 1399 12:15 Asia/kabul

سخنرانی رئیس جمهوری افغانستان در نشست <اعمار صلح> و تاکید بر حفظ قانون اساسی، نظام جمهوریت و همکاری های بین المللی و منطقه ای افغانستان. ادامه بحث ها در خصوص ایجاد حکومت موقت در افغانستان و رد این طرح ها از سوی معاون رئیس جمهور افغانستان بر اساس تئوری های موجود در این زمینه و شرایط کنونی افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ