جدی 27, 1399 12:15 Asia/kabul

نگاهی به بحث رد پیش نویس بودجه دوم دولت افغانستان از سوی مجلس نمایندگان. افتتاح خط آهن آقینه_اندخوی بین ترکمنستان و افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ