دلو 01, 1399 12:15 Asia/kabul

آیا سیاست دولت جدید امریکا در افغانستان تغییر خواهد کرد؟. اعزام دانشجویان افغانستان به خارج از کشور- تهدید یا فرصت؟.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ