دلو 02, 1399 12:15 Asia/kabul

مخالفت دولت افغانستان با آزادی هفت هزار زندانی طالبان. نگاهی به وضعیت اعزام دانشجویان افغانستان به خارج و گفت و گو با سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:00 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ