دلو 27, 1399 08:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:محمد علوی گوینده:پری موسوی بازیگران:فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-محمد علوی این برنامه:ویژه شهادت امام هادی ع/نیاز به راهنما

تگ