دلو 28, 1399 08:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-مسعود مشرف این برنامه:کرونا من با تو دوست نمیشم.

تگ