دلو 30, 1399 08:45 Asia/kabul

اپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-محمد علوی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:آشپزخانه شاپرکی/مسخره کردن دیگران کار خوبی نیست.

تگ