حوت 08, 1399 08:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:مسعود مشرف گوینده:پری موسوی بلزیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-محمد علوی-مسعودمشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:قصه یک خانه برای خرگوش

تگ