حوت 13, 1399 12:15 Asia/kabul

حکومت مشارکتی طرح تازه زلمی خلیل زاد برای افغانستان. تفاهم نامه جدید خواهر خواندگی بین تهران و کابل.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ