حوت 14, 1399 08:10 Asia/kabul

تهیه کننده : عارف حسینی- دستیار تهیه: ارغوان حیدری- گوینده:نصیر مجاب-صدابردار: صالحه صالح نیا-زمان پخش 8:10 صبح به وقت افغانستان-موضوع برنامه این هفته: تصمیم گیری -کارشناس: شرف الدین عظیمی- گزارشگر: نیلوفر نورورزی