حوت 14, 1399 12:15 Asia/kabul

تجلیل از بیست و ششمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل. نقش زنان در حکومت داری خوب در افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ