حمل 11, 1400 12:15 Asia/kabul

دیدار رئیس جمهوری افغانستان با وزیر خارجه ایران و نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان در حاشیه نشست قلب آسیا، درخواست نمایندگان مهاجرین افغان برای حضور در نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان و ...

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد. تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

تگ