حمل 12, 1400 12:15 Asia/kabul

بیانیه پایانی نشست قلب آسیا-روند استانبول و تاکید بر آتش بس و صلح پایدار در افغانستان، طرح مجلس نمایندگان افغانستان برای نشست استانبول ترکیه در مورد صلح افغانستان و ...

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12:15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد. تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

تگ