حمل 14, 1400 12:15 Asia/kabul

اظهارات متفاوت شخصیت های سیاسی افغانستان در مورد نشست ترکیه. کنفرانس مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت :1512 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

 

تگ