حمل 16, 1400 09:45 Asia/kabul

شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-مسعود مشرف-محمد علوی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:آشپزخانه شاپرکی/مورچ دانی فراموشکار

تگ