حمل 16, 1400 12:15 Asia/kabul

اعلام آمادگی دولت افغانستان مبنی بر تعدیل قانون اساسی این کشور. بررسی ممنوعیت شکار پرندگان نایاب در افغانستان در گفت و گو با رئیس اداره محیط زیست.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت:15 12 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زکریا حسینی

تگ