حمل 19, 1400 12:15 Asia/kabul

تاکید اشرف غنی بر حفظ قانون اساسی و حراست از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان. صدور سه هزار سند تحصیلی جعلی توسط یک نهاد آموزشی هند برای شهروندان افغانستان.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12: 15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زکریا حسینی

تگ