حمل 22, 1400 12:10 Asia/kabul

بررسی دلایل لغو سفر مجلس نمایندگان پاکستان به افغانستان. نهایی شدن طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای ارائه در نشست ترکیه.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12: 15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زکریا حسینی 

 

تگ