حمل 22, 1400 12:10 Asia/kabul

رایزنی های نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات افغان در آستانه نشست استانبول ترکیه. تلاش دولت افغانستان برای سرکوب گروهای شورشی و هراس افکن در این کشور.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 12: 15 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زکریا حسینی

تگ