جوزا 06, 1400 12:05 Asia/kabul

اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان و حمایت از گفت و گوهای صلح. شروط طالبان برای شرکت در نشست استانبول و بی میلی طالبان به روند صلح.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:05 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه