جوزا 14, 1400 14:48 Asia/kabul

جمعه ها مهمان ما باشید . ساعت 10 صبح ؛ برنامه ای 30 دقیقه ای با موضوع اجتماعی و ساختاری متنوع و شاد. نویسنده : سید حکیم بینش ؛ گویندگان : سرکار خانم صادقي و آقای نصير مجاب ؛ تهیه کننده : امید صفایی نیا

موضوع :آداب پذيرايي از مهمان 

کارشناس : سرکار خانم ساعي