جوزا 17, 1400 12:05 Asia/kabul

بررسی وضعیت امنیتی در ولایات شمالی افغانستان و دلایل حضورمارشال دوستم در خط مقدم جنگ. تائید قطع رابطه دولت پاکستان با مشاور امنیت ملی افغانستان و بررسی روابط دوکشور.

برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت 12:05 ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کنندگان: بصیر احمد حسین زاده و سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری

کلیدواژه