جوزا 21, 1400 16:10 Asia/kabul

نشست اقتصادی وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات. گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در مورد صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان. گسترش فعالیت های اقتصادی چین در افغانستان و ..

برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه  در ساعت 04:10 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه